top of page
  • Writer's pictureRevidera

Višina prispevkov samostojnih podjetnikov v letošnjem letu

Povprečna plača za leto 2022 je znana in s tem so znani tudi letošnji prispevki za samostojne podjetnike. Ti so vezani na povprečno plačo v državi, ki je v letu 2022 znašala 2.023,92 evra bruto.


Obvezni prispevki samostojnih podjetnikov so pomemben del davčnega sistema v skoraj vseh državah po svetu. Ti prispevki se uporabljajo za zagotavljanje socialne varnosti samostojnih podjetnikov, vključno z zdravstvenim varstvom, pokojninami in invalidskimi nadomestili.


V Sloveniji so samostojni podjetniki obvezni plačniki prispevkov za socialno varnost. Ti prispevki so sestavljeni iz:


- prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

- prispevka za zdravstveno zavarovanje,

- prispevka za starševsko varstvo,

- prispevka za brezposelnost.


Višina najnižje in najvišje zavarovalne osnove za samozaposlene je vezana na znesek povprečne letne plače. Preprosto rečeno je najnižja osnova za samozaposlene 60 odstotkov povprečne plače. Prav tako so s povprečno plačo omejeni najvišji prispevki.


Višina prispevkov se je v letu 2023 povečala, saj se je povečala tudi povprečna plača. Povprečna plača za leto 2022 je znašala 2.023,92 evra bruto in je višja za 2,8 odstotka.

Povprečna plača je podlaga za izračun zavarovalne osnove, iz katere se nato izračunajo prispevki, ki jih nato plačujejo samostojni podjetniki. Zavarovalna osnova za minimalne prispevke v letu 2023 znaša 1.214,35 evra. Minimalni prispevki v letu 2023 tako znašajo 463,87 evra, kar je za 2,8 odstotka več kot v pretekle letu.
Comentarios


bottom of page