top of page
  • Writer's pictureRevidera

Prvi informativni izračuni dohodnine že odposlani

Ste že prejeli informativni izračun dohodnine? Finančna uprava je že izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022. Informativni izračun dohodnine lahko zavezanci vidijo tudi na aplikaciji eDavki. Drug sveženj informativnih izračunov bo odpremljen konec maja 2023.


Informativen izračun dohodnine je dokument, ki ga vsako leto prejmemo od finančne uprave. V njem je izračunan znesek, ki ga moramo plačati oz. nam bo vrnjen na podlagi dohodka, ki smo ga prejeli v preteklem letu.


Pri izračunu dohodnine se upoštevajo različne olajšave in odbitki, ki znižujejo znesek, ki ga moramo plačati. Med najbolj pogostimi odbitki so olajšave za vzdrževane družinske člane, olajšave za donacije in prispevke, ter olajšava za dohodnino v tujini.


Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.


Pomembno je vedeti, da je dolžnost vsakega zavezanca natančno pregledati informativni izračun dohodnine.


V kolikor se z izračunom ne strinja oz. ugotovi, da so navedeni podatki nepopolni oz. napačni, mora najpozneje v 30 dneh od datuma odpreme informativnega izračuna vložiti ugovor zoper informativni izračun ter ga vložiti na finančni urad, ki je izračun izdal. V primeru, da se zavezanec strinja s podatki navedenimi v izračunu in ugotovi, da je ta ustrezno sestavljen, mu ni potrebno storiti ničesar.


Informativni izračun dohodnine v Sloveniji je pomemben dokument za vse zaposlene, saj nam omogoča, da se pravočasno pripravimo na plačilo davka. Pri tem pa ne smemo pozabiti na upoštevanje vseh olajšav in odbitkov, ki nam pripadajo.
Comments


bottom of page