top of page
  • Writer's pictureRevidera

Pomoč za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Dne 4. marca 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 29/22 objavljen Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Zakon predvideva pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. Višina pomoči je odvisna od deleža, ki ga stroški energije predstavljajo v poslovnih odhodkih upravičenca in od višine čistih prihodkov od prodaje.


Vlogo za pomoč »NF-IzjavaEnerg« lahko najdete na portalu eDavki. Vloga bo na voljo predvidoma do konca marca 2022. Roka za oddajo vloge je 15. april 2022.


Do pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energetikov so upravičene pravne in fizične osebe, ki:


- so bile registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. marca 2021 ter


- jim bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.Pomoč bo Finančna uprava na podlagi uspešno obdelane izjave izplačala v enkratnem znesku dne 5. maja 2022.
Comments


bottom of page