top of page
  • Writer's pictureRevidera

Po 1. juliju spremenjena pravila obdavčevanja pri spletnem nakupovanju

Obračunavanje davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju se v EU posodablja. Ena od novosti je tudi ukinitev oprostitve plačila DDV za uvoz blaga v EU v vrednosti, ki ne presega 22 evrov. Tako bo treba od 1. 7. 2021 za vse blago, uvoženo v EU, plačati davek.

Ta korak je bil pričakovan, saj bo tako trg prijaznejši do evropskih ponudnikov in je konkurenca pravična. DDV bo plačan tam, kjer bodo blago in storitve koriščene, pri čerem se bo zahtevala izvedba uvoznih carinskih formalnosti za vso blago, uvoženo v EU.


Direktiva sveta EU je to odločitev sprejela z zamikom zaradi celotne COVID situacije, a vendar bo vstopila v veljavo s 1. julijem 2021.


DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavljata carinska vrednost blaga ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu. Glede na vrsto blaga se obračuna po splošni stopnji 22 odstotkov oziroma znižani stopnji 9,5 odstotka, ki velja na primer za hrano, brezalkoholno pijačo, zdravila in medicinsko opremo. Pri uvozu trošarinskih izdelkov, kot sta alkohol in tobak, ter parfumov in toaletnih vod navedene oprostitve ne veljajo.


Evropska podjetja, ki trenutno prodajajo blago na daljavo v EU nad določenim pragom (35.000 evrov ali 100.000 evrov, odvisno od države članice) kupcem v drugi državi članici EU, se morajo po zdaj veljavnih pravilih registrirati za plačilo DDV in DDV plačati v državi članici kupca. To je drago in obremenjujoče. S 1. julijem 2021 se bo lahko v skladu z novimi pravili DDV pod pragom 10.000 evrov plačal v državi članici, kjer ima sedež podjetje prodajalca. Nad tem pragom se bodo lahko podjetja enostavno registrirala v sistem „vse na enem mestu“ (VEM), v katerem bodo lahko enostavno prijavila in plačala DDV, ki ga dolgujejo v drugih državah članicah.


Pri naročanju blaga lahko pride tudi do drugih stroškov.


Za poštne pošiljke iz držav, ki niso članice Evropske unije, morajo biti namreč opravljene formalnosti in v določenih primerih se uvede carinski postopek.


Carinski postopek je praviloma najlažje in najhitreje opraviti, če so ob uvozu na voljo vsi podatki in dokumenti, pojasnjujejo na finančni upravi. »Kupcem zato svetujemo nakupovanje pri preverjenih ponudnikih, s pomočjo katerih naj zagotovijo, da se v pošiljki nahajajo ustrezni dokumenti in podatki, potrebni za carinjenje blaga (na primer račun ali drugo primerno dokazilo o vrednosti nakupa).«


Od 1. julija 2021 EU uvaja tudi nov sistem obračuna DDV, imenovan »vse na enem mestu za uvoznika« (angl. Importer One Stop Shop - IOSS). Ta sistem bo omogočal, da se plačilo DDV izvede že v sklopu spletnega plačila blaga na spletni strani trgovca iz držav zunaj EU. Tako bodo kupci že ob nakupu vedeli kakšen je celoten strošek izbranega izdelka. IOSS se lahko uporabi samo, če blago v pošiljki ne presega 150 evrov in če ne gre za trošarinske izdelke.


Darila oproščena plačila carine in DDV

Priložnostne pošiljke z brezplačnim blagom, namenjenim izključno osebni uporabi, ki jih ena fizična oseba pošilja drugi fizični osebi v vrednosti do 45 EUR (darila), bodo še vedno oproščene plačila carine in DDV.


(vir finančna uprava)


Comentários


bottom of page