top of page
  • Writer's pictureRevidera

Plačilo akontacije davka iz dejavnosti po novem do 20. v mesecu

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dejavnostjo lahko predhodno akontacijo dohodnine plačajo skupaj s prispevki za socialno varnost. Do sedaj so morali akontacijo dohodnine plačati do 10. v mesecu, prispevke za socialno varnost pa do 20. v mesecu. Od začetka leta sta omenjena roka poenotena, kar pomeni, da se lahko predhodna akontacija dohodnine plača do 20. v mesecu.


S koncem lanskega leta je pričela veljati sprememba 298. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N). Ta člen med drugim določa plačilo akontacije davka samostojnih podjetnikov in fizičnih oseb z dejavnostjo. Sprememba v zakonodaji spreminja datum, do katerega je potrebno obvezno izvesti plačilo.


Datum, do katerega je potrebno izvršiti plačilo je torej po novem 20. v mesecu in ne več 10., kakor je to veljalo do sedaj.


Poenotenje vseh prispevkov v eno plačilo


Vse obvezne prispevke za socialno varnost lahko poravnate z enim plačilom – plačilo izvedeno z e-računom. Za izdajo e-računa se dogovorite z vašo banko. E-račun boste nekaj dni pred rokom za plačilo prejeli v vašo spletno banko, vseboval pa bo vse podatke potrebne za izvršitev plačila.


Commentaires


bottom of page