top of page
  • Writer's pictureRevidera

Odlog oz. znižanje mesečne akontacije davka

Zakon (ZIUZEOP) v 62. členu prinaša tudi zamrznitev plačevanja mesečnih akontacij davka iz dejavnosti kot tudi akontacij davka od dohodka pravnih oseb, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi tega zakona do 31. maja 2020. V koliko epidemija do 15. maja ne bo preklicana, se veljavnost zakona iz 31. maja avtomatsko podaljša za 30 dni.


Kaj je trenutno v veljavi:

NE plača se obroka akontacije davka, ki zapade v plačilo 10. 5. in 10. 6. 2020. Se pa neplačani obroki predhodne akontacije davka ne štejejo za obračunane.

Opozorilo Navedba FURSA (6. 4. 2020):

Marčevsko akontacijo je treba poravnati! Če je zavezanec davčni obračun DDPO ali DohDej za leto 2019 predložiti do 31. 3. 2020, mora marčevsko akontacijo poravnati do 10. 4. 2020. Če je omenjena obračuna oddal v april, bo marčevsko akontacijo plačal 11. 5. 2020, če bo obačun oddal maja ali najpozneje 1. junija 2020 (ko se izteče rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej), pa bo moral marčevsko akontacijo poravnati do 10. 6. 2020.


Rok za izpolnitev obveznosti zapade v petek 10. 4. 2020 in se NE prenese na naslednji delovni dan.


To pomeni, da je obveznost zavezanca pravočasno poravnana, če je plačana 9. 4. 2020. V petkih pred Veliko nočjo je plačilni promet pri bankah navadno moten ali celo nemožen!


Vsi tisti zavezanci, ki do 31. marca na FURS še niste oddali letnega obračuna DDPO za 2019, vam akontacija za marec, ki zapade v plačilo 10. aprila ni potrebno plačati.VLOGA ZA ODLOG ALI OBROČNO PLAČILO MESEČNIH AKONTACIJ DAVKA (7. člen Zakona ZIUJP)

Vloge lahko najdete na spletni povezavi:Za mesečne akontacije davka, lahko zavezanec:

  • zaprosi za odlog plačila davka (npr. za akontacijo, ki zapade v plačilo 10. 7.) za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19 (kot lastni dokument ali po elektronski pošti);

  • davčni organ odloči o odlogu v roku osmih dni od dneva prejema vloge;

  • v času odobrenega odloga se za odloženi znesek davka ne zaračunavajo zamudne obresti;

  • v času od vloženega odloga do prejema odločbe še niste davčni dolžnik.


Akontacija za marec, ki zapade v plačilo 10. aprila priporočamo, da se poravna. Akontaciji za april in maj, ki zapadeta v plačilo 11. maja in 10. junija pa bosta zamrznjeni in se ju ne plača. V tem času pa bo tudi znano glede pravočasnega roka in morebitnega odloga junijske akontacije, ki zapade v plačilo 10. julija.


Zaradi nepojasnjenih navodil stroke, različnih pravnih mnenj, lahko podamo le svoja razmišljanja o nastali situaciji, katero razumemo na ta način (6. 4. 2020):

Po zakoni mesečna akontacija zapade zadnjega v mesecu za tekoči mesec z valuto 10. dni. Pravočasna vloga se smatra najmanj 30 dni pred zapadlostjo obroka. To pomeni, da bi morali zadnjega februarja oddati vlogo za odlog plačila akontacije za marec, ki zapade v plačilo 10. aprila.


Dne 29. marca je stopil v veljavo novi interventni zakon ZIUJP (glej 7. člen), FURS mora o odlogu odločiti v osmih dneh po prejemu vloge. Ali po novem to pomeni, da bi bilo potrebno najkasneje 30. 3. oddati vlogo za odlog akontacije za marec, da bo le ta pravočasna? Vloga oddana 9. aprila je na dan valute in ne na dan zapadlosti.

Ker so trenutno nejasnosti glede pravočasnosti oddaje vloge lahko le svetujemo, da se akontacija za marec, ki zapade v plačilo 10. aprila, poravna. Akontaciji za april in maj, ki zapadeta v plačilo 11. maja in 10. junija pa bosta zamrznjeni in se ju ne plača.

FURS je sicer v svojih pojasnilih (7. 4. 2020 zapisal takole).

Kaj, če ne morem plačati obveznosti iz naslova marčevskega obroka akontacije DDPO in DohDej oziroma obroka za prvo trimesečje 2020 ter proračunske akontacije?

V primeru, da zavezanec zaradi vpliva epidemije bolezni COVID-19 na njegovo poslovanje nima likvidnih sredstev za plačilo obroka marčevske akontacije (oziroma obroka za prvo trimesečje 2020) in proračunske akontacije, lahko v skladu z ZIUJP zaprosi za odlog oziroma obročno plačilo tako za obveznost doplačila po obračunu kot za obveznost iz naslova obrokov akontacij.


VLOGA ZA ZNIŽANJE MEDLETNIH AKONTACIJ DAVKA (5. člen Zakona ZIUJP)

za povračilo nadomestila plače delavcem na čakanju in do pomoči v obliki oprostitve plačila prispevkov? Zakon določa: “Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 odstotkov glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50-odstotne rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.


Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače po tem zakonu z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja 2020.


Zavezanec za davek zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dhodkov pravnih oseb priloži oceno davčne osnovne za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. FURS bo pripravil ustrezne obrazce za izračun ocene. Tako bo davčni zavezanec predložil zahtevo o znižanju akontacije davka kot posebno vlogo v smislu ocene davčne osnove, katero bo odložil v sistemu e-Davki kot lastni dokument, izjemoma lahko tudi po elektronski pošti. V najkrajšem možnem času bo prirpavljen tudi elektronski vzorec.


V koliko epidemija do 15. maja ne bo preklicana, se veljavnost zakona iz 31. maja avtomatsko podaljša za 30 dni.


Comments


bottom of page