top of page
  • Writer's pictureRevidera

Na AJPES-u po novem tudi elektronski naslovi

Zakon o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021 dne 9. februarja 2021) prinaša nova določila. Družbe morajo v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa imajo čas eno leto od uveljavitve zakona, torej do 24. 2. 2022, da vpišejo elektronski naslov v register.


To velja tako za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike.

Če imate elektronski naslov vpisan, preverite ali je te ustrezen in ga po potrebi spremenite.


Kako dodati ali spremeniti elektronski naslov družbe?

  • Vložite lahko Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,

  • izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS (objavljen je tukaj), pošljete po pošti ali elektronski pošti ali osebno dostavite na izpostavo AJPES,

  • na izpostavo AJPES dostavite ali pošljete vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,

  • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vložite na točki SPOT ali pri notarju.

Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo njegove javne objave morajo sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug elektronski naslov za vpis.


Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu Zakona o gospodarskih družbah.


Comments


bottom of page