top of page
  • Writer's pictureRevidera

Moram plačati davek v Sloveniji, če imam s.p. v tujini?

Opravljanje dejavnosti izven Slovenije vas kljub plačilu tujega davka ne odvezuje od plačila davka doma. V registru davčnih zavezancev je vpisanih več kot 500 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost v tujini. Ti pa morajo, v kolikor so davčni rezidenti, plačati v Sloveniji dohodnino od vseh svojih dohodkov, ne glede na to, ali že plačuje davek tudi v tujini.


Državljani in tudi tujci, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, morajo Finančni upravi prijaviti vse dohodke, ki jih dosežejo v Sloveniji in tujini, da jih lahko obdavčijo. Po zakonu so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in od vseh dohodkov, ki imajo vir zunaj Slovenije. Obdavčeni so torej v skladu s tako imenovanim načelom obdavčitve svetovnega dohodka.

Koraki, ki jim mora posameznik, rezident Slovenije, opraviti po začetku opravljanja samostojne dejavnosti v tujini:


1. Vpis v davčni register


Če imajo zavezanci v tujini dohodke, ki jih je v skladu s slovensko zakonodajo mogoče opredeliti za dohodke iz dejavnosti, so dolženi za davčne namene predložiti prijavo za vpis dejavnosti v tujini v register davčnih zavezancev.


2. Napoved akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti


Ob predložitvi prijave za vpis v davčni register mora fizična oseba predložiti davčnemu organu tudi obrazložen izračun predvidene davčne osnove iz opravljanja dejavnosti. Izračun vključuje predviden znesek davčno priznanih prihodkov, davčno priznanih odhodkov in osnove za izračun akontacije dohodnine.


3. Oddaja davčnega obračuna od dohodka iz dejavnosti


Zavezanec mora tudi za del dejavnosti, ki jo opravlja v tujini, ugotavljati prihodke in odhodke v skladu s slovensko davčno zakonodajo z upoštevanjem slovenskih računovodskih standardov. Prihodke in odhodke mora zatem vključiti v davčni obračun.


4. Odprava dvojne obdavčitve – upoštevanje v tujini plačanega davka


Samostojni podjetnik, ki ima dejavnost v tujini plača davek tudi v državi, kjer opravlja dejavnost in kjer je dejansko njegov vir zaslužka. Dejstvo, da je posameznik zavezan plačati davek v dveh državah (v tujini in Sloveniji), ima za posledico dvojno obdavčitev istega dohodka. Zato davčna zakonodaja predvideva odpravo te dvojne obdavčitve.


V obračun za Finančno upravo pa lahko zavezanec kot rezident Slovenije uveljavlja odbitek v tujini plačanega davka, za kar mora Finančni upravi predložiti ustrezna dokazila. Tako ni dvojno obdavčen, saj se mu že upoštevajo plačani davki v tuji državi.

Comments


bottom of page