top of page
  • Writer's pictureRevidera

Lahko podjetje izplača božičnico kljub prejeti koronapomoči?

Je vaše podjetje prejemalo koronapomoč, sedaj pa želite izplačati poslovno uspešnost? Če boste izplačali nagrade poslovodstvu boste morali pomoč vračati. Povzeto po članku iz Financ vam predstavljamo nekaj pravil o izplačevanju božičnice zaposlenim skupaj s pojasnili finančne uprave glede omejitev izplačevanja nagrad in vračanja glede na prejeto koronapomoč.


Splošna pravila pri izplačevanju božičnice:


Za izplačilo božičnice, trinajsta plača ali nagrade za poslovno uspešnost do višine povprečne bruto plače v Sloveniji ni treba plačati dohodnine temveč zgolj prispevke

Delodajalec mora imeti sprejete določene pravilnike – interne akte ali kolektivno pogodbo, kjer je določena pravica do izplačila.

  1. Pred izplačilom nagrade je treba sprejeti interne akte z merili določanja višine nagrade. S pravilnikom morajo biti seznanjeni vsi zaposleni, prav tako morajo biti vsi zaposleni upravičeni do izplačila pod enakimi pogoji.

  2. Če so merila in pogoji določeni s kolektivno pogodbo ali na njeni podlagi, zakon ne zahteva da imajo vsi zaposleni pravico do dela plače za poslovno uspešnost. Torej določba ne določa, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, temveč da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo vnaprej določene in znane pogoje.

  3. Ugodnejša davčna obravnava za poslovno uspešnost se uporablja za izplačila zgolj enkrat v koledarskem letu in vsem upravičenim zaposlenim hkrati.

  4. Če je del plače za poslovno uspešnost sestavljen iz dveh ali več različno poimenovanih dohodkov (nagrada, božičnica …) in so hkrati izpolnjeni vsi pogoji, se izplačilo do višine zadnje znane povprečne mesečne plače ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Podjetje lahko izplača višjo nagrado od povprečne bruto plače, a bo iz dohodnine izvzet le del do 100% povprečne bruto plače.

  5. Del plače za poslovno uspešnost se neposredno veže na poslovno uspešnost izplačevalca dohodka. Za ugodnejšo davčno obravnavo dela plače za poslovno uspešnost je treba določiti merila za izplačilo , kamor sodijo tudi merila v zvezi s poslovnimi rezultati izplačevalca. Ta morajo biti za vse upravičene delavce določena v splošnem aktu delodajalca ali v kolektivni pogodbi

  6. Ker je plačilo za poslovno uspešnost del plače, mora biti izplačano v denarju, in ne v delnicah ali bonih, niti se ne smejo ponujati ugodnosti v naravi.

Ste prejemnik pomoči po PKP in želite izplačati božičnice?


Če ste uveljavljali koronapomoči, potem načeloma ne smete izplačati nagrad za poslovno uspešnost poslovodstvu, sicer boste morali pomoč vračati.


Na finančni upravi pojasnjujejo, da je po zakonodaji PKP pomoči treba vračati če ste prejemali:

- Povračilo nadomestila plače za čakanje na delo in oprostitev prispevkov za socialno delo po PKP1, mesečni temeljni dohodek po PKP1 in PKP5, če je prišlo do nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oz. za leto 2020.


- Subvencijo skrajšanega polnega delovnega časa po PKP3 in PKP8, če je od 1. januarja 2021 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 ali 2021 oz. za leto 2020 ali 2021.


- Povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo po PKP8, če je od 1. februarja 2021 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oz. za leto 2021.


- Subvencijo minimalne plače po PKP8, če je od uveljavitve PKP8 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021.oz. za leto 2021.


- Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas po zakonu o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), če je od 1. januarja dalje prišlo do izplačil nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oz. za leto 2021.


O vseh pomočeh, ki bi jih zaradi izplačil nagrad poslovodstvu morali vračati, morajo upravičenci obvestiti FURS tako da vloži izjavo prek eDavkov.


Težave nastajajo če ima podjetje splošni akt, kjer so nagrade določene za vse delavce. Tako podjetje namreč ne more izločiti samo vodstvenih delavcev iz prejema nagrad z namenom, da se izgone vračanju PKP pomoči. V takem primeru bi bile nagrade obdavčene z dohodnino in prispevki, torej kot običajne plače. V primeru, da pa ima podjetje kolektivno pogodbo, kjer je določena pravica do izplačila nagrad, lahko podjetje izloči poslovodstvo iz prejema le teh. V takšnem primeru je izplačilo (ob izpolnjevanju vseh drugih zakonskih pogojev) lahko bolj ugodno davčno obravnavano.
Comments


bottom of page