top of page
  • Writer's pictureRevidera

Kako se obračuna davek iger na srečo in druge dajatve?

Sanje o zadetku na kateri izmed iger na srečo so za mnoge resničnost, ki bi lahko spremenila njihovo življenje čez noč. Nekomu izmed Slovencev se je to ravnokar zgodilo – v Sloveniji je bila vplačana dobitna kombinacija Eurojackpot za 60 milijonov eurov. Vendar pa se ob veselju ob velikem dobitku postavi tudi vprašanje, kako bo obdavčen ta nenadni prejemek. V tem prispevku bomo pregledali, kako je s tem v Sloveniji in kakšne dajatve lahko pričakujejo srečneži.


Obdavčitev dobitka:

Z davkom na dobitke je obdavčen vsak dobitek pri klasičnih igrah na srečo, kot so npr. LOTO in EUROJACKPOT, katerega vrednost je enaka ali večja od 300,00 EUR. Za dobitke višje od tega zneska je davčna stopnja 15 odstotna. Prihodek od davka na dobitke pripada proračunu občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče. Če davčni zavezanec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima začasno prebivališče. Če davčni zavezanec nima niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima sedež prireditelj.

 

Aktualen izračun:

Dobitnik je v zadnjem žrebanju prejel 60.000.000 EUR. Od tega zneska bo odbitih 15%, ki jih bo prejela občina, v kateri prebiva dobitnik. Ta znesek predstavlja 9.000.000 EUR.

Končni znesek, ki ga bo prejel dobitnik, je torej 51.000.000 EUR.

 

Dohodnina: 

Vrednost dobitka in plačan davek se ne vštevata v letno odmero dohodnine.

 

Pomembnost finančnega načrtovanja: 

Ključno je, da srečneži razvijejo finančni načrt za upravljanje z dobitkom, ki bo zagotovil dolgoročno finančno varnost. To lahko vključuje investiranje, odplačevanje dolgov, načrtovanje pokojnine in zagotavljanje finančne varnosti za prihodnje generacije.

 

V zaključku je treba poudariti, da lahko s pravilnim upravljanjem z dobitkom in posvetovanjem s strokovnjaki srečneži maksimirajo svoj dobiček in zagotovijo finančno varnost za prihodnost.

Comments


bottom of page