top of page
  • Writer's pictureRevidera

Kaj je EURIBOR in kako vpliva na vaše posojilo?

Če ste najeli, oziroma nameravate najeti posojilo s spremenljivo obrestno mero, potem vam bo obrazložitev naslednjih pojmov morda prišla prav. Namreč tokrat več o EURIBOR-u, ki je tik pred ničlo. Ko EURIBOR izgubi negativen predznak in je njegova vrednost spet pozitivna, bodo to najbolj čutili imetniki posojil, ki so te najeli s spremenljivo obrestno mero.


Kaj pa EURIBOR sploh je?


EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referenčna obrestna mera, ki je za gospodinjstva in podjetja ključna pri izračunu pogodbenih obrestnih mer za tista posojila, ki so bila najeta s spremenljivo obrestno mero.


Obrestne mere EURIBOR veljajo za najpomembnejše referenčne obrestne mere na evropskem denarnem trgu. Zagotavljajo osnovo za ceno in obrestne mere vseh vrst finančnih produktov, kot so spremenljive obrestne mere, terminske pogodbe na obrestne mere, varčevalni računi in hipoteke. Prav to je razlog, zakaj številni strokovnjaki in posamezniki intenzivno spremljajo razvoj tečajev EURIBOIR.


EURIBOR obrestne mere temeljijo na povprečnih obrestnih merah, po katerih si velika skupina evropskih bank izposoja sredstva druga od druge, kar posledično vpliva na cene posojil, ki jih poslovne banke odobravajo svojim strankam.


Višino EURIBOR-a izračuna Evropski inštitut za denarne trge (EMMI) iz obrestnih mer, ki jih vsak dan poročajo poslovne banke v evrskem območju.


Izračuna se tako, da se izloči najvišjih in najnižjih 15 % predloženih obrestnih med, nato pa se izračuna aritmetična sredina preostalih vrednosti.


Vrednost EURIBORA ni samo ena, temveč jih je več glede na ročnost. Pri kreditiranju gospodinjstev in podjetij s spremenljivo obrestno mero sta sicer najpomembnejša 6-mesečni in 3-mesečni EURIBOR.


EURIBOR trenutno beleži rast, zato je pričakovati, da bodo imetniki posojil s spremenljivo mero za mesečne obroke morali odšteti več. Koliko več, bo odvisno od tega, za koliko se bo zvišala vrednost EURIBOR v prihodnjih mesecih. Po ocenah je pričakovati, da rast ne bo sunkovita, temveč bolj postopna. Poleg višine EURIBOR pa bo odgovor na to vprašanje odvisen tudi od višine še neodplačane glavnice posojila in preostale dobe plačila posojila.Comments


bottom of page