top of page
  • Writer's pictureRevidera

Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov – (PKP6)

Šesti paket protikorona ukrepov (PKP6) predvideva tudi pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Obveščamo vas, da je od 14. decembra 2020, Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov dostopna na portalu eDavki.Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. septembra 2020 in je imela na dan uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - ZIUOPDVE, t.j. na dan 28. novembra 2020 vsaj enega zaposlenega oziroma je bil samozaposlen na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 oziroma je bil družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2. Pogoj za uveljavljanje je tudi ocena upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 za 30 odstotkov ali več ter ocena, da bo upravičenec imel v upravičenem obdobju neto izgubo.


Upravičenec ne more biti podjetje, ki je bilo na dan 31. december 2019 podjetje v težavah.


  • neposredni ali posredni proračunski uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,

  • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti in ima več kot 10 zaposlenih na dan oddaje vloge,

  • tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Izjavo je potrebno oddat elektronsko preko portale e-davki in je dostopna na naslednji povezavi: eDavki - Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (durs.si)
Comentários


bottom of page