top of page
  • Writer's pictureRevidera

Do konca leta ne zamudite teh razpisov v Občini Slovenska Bistrica


V kolikor ste občan Slovenske Bistrice in se ukvarjate s kmetijsko dejavnostjo, imate možnost pridobiti posojilo s subvencionirano obrestno mero na enem izmed spodnjih razpisov. Prav tako ne spreglejte razpisa za razvoj obrti in drobnega gospodarstva, ki vam je prav tako na voljo do konca leta oz. do porabe sredstev.Razpis in sredstva iz njega so namenjena pospešenemu razvoju obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica. Namenjen je predvsem širitvi proizvodnje, storitveno proizvodnih dejavnosti, turističnih in nočitvenih zmogljivosti, povečanju zaposlovanja in samozaposlovanja.
Posojila so namenjena za posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo, naložb v skladišča za krmo, nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije, ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo, nakup in postavitev mrež proti toči, naložbe v izgradnjo in obnovo objektov in naprav ter nakupe za opravljanje dejavnosti na kmetiji.


Rok za prijavo na razpisa je Občina Slovenska Bistrica podaljšala do konca leta 2021 torej do 31. decembra 2021. V kolikor bodo sredstva porabljena pred tem datumom bo Občina razpis zaprla.
Comentários


bottom of page